Zasady gwarancji

Na wszystkie oferowane przez Saffort.pl sejfy dajemy 2 lata gwarancji. Gwarancja liczona jest od daty wystawienia faktury na dany produkt.
Saffort – gwarant, zapewnia, że produkty będą wolne od wad materiałowych i fabrycznych w trakcie normalnego użytkowania przez okres gwarancji - 24 miesięcy od daty zakupu.

Jeżeli wada produktu wystąpi przed upływem okresu gwarancyjnego, Saffort.pl zobowiązuje się:
• naprawić sejf;
• wymienić sejf na identyczny lub podobny (pod względem jakości, wartości i zastosowania);
• zwrócić pieniądze, zapłacone za produkty (w przypadku braku możliwości naprawy oraz braku możliwości wymiany produktu na produkt identyczny lub podobny).

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy kupującego, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych:
• powstałych z winy niewłaściwej eksploatacji;
• wady powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu – niezgodnego z instrukcją producenta;
• uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad (złamania, pęknięcia, zalania itp.);
• uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji produktu oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy kupującego;
• z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar, itp.).
• kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku stwierdzenia, że dokonał zmian konstrukcyjnych, nieprzewidzianych w instrukcji obsługi.