Certyfikaty sejfów świadczą o poziomie bezpieczeństwa / ochrony przeciwpożarowej (klasa). Większość sejfów jest certyfikowana według określonych ustaleń.

Certyfikaty sejfy - sejfy antywłamaniowe

O rodzajach certyfikatów decyduje poziom bezpieczeństwa sejfu:

• EN 14450 – ten certyfikat posiadają „szafy sejfowe”. Najczęściej tym symbolem oznaczane są sejfy bytowe, czasami też bardzo bezpieczne sejfy certyfikowane zgonie z normą EN 14450. Klasy bezpieczeństwa: S1 i S2 (bezpieczniejsza jest klasa S2).

• EN 1143-1 – ten certyfikat posiadają „przechowalnie, drzwi przechowalni, sejfy, sejfy bankomatowe”. EN 1143-1 – zgodnie z tą podstawową oraz najważniejszą normą europejską certyfikowane są jedne z najbezpieczniejszych sejfów. W ten sposób certyfikowane sejfy zaliczane są do następujących klas bezpieczeństwa: 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Sejfy są wyposażane w zamki według których poszczególne sejfy są zaliczane do poszczególnych klas bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normą certyfikacyjną. W celu podkreślenia poziomu bezpieczeństwa sejfu producenci sejfowi podają klasę bezpieczeństwa poszczególnych zamków sejfowych.

Certyfikowane zamki sejfowe

Rodzaje certyfikatów, według których określany jest poziom bezpieczeństwa zamka sejfowego, są następujące:

• EN 1300 – ten certyfikat wskazuje na „zamki należące do klasy bardzo bezpiecznych ze względu na ich odporność na niezgodne z prawem otwarcie”. Tak oznaczane sejfy należą do klas bezpieczeństwa: A, B, C (C najwyższa). Zazwyczaj w zamki certyfikowane zgodnie z normą EN 1300 (zamki z klasy A) są wyposażone sejfy należące do 2. klasy bezpieczeństwa – EN 1143-1; w zamki certyfikowane zgodnie z normą EN 1300 należące do klasy B – do sejfów 3-5 klasy bezpieczeństwa – EN 1143; a w zamki certyfikowane zgodnie z normą EN 1300 należące do klasy C – do sejfów z klas 6-13 – EN 1143-1.

Sejfy są nie tylko antywłamaniową ochroną mienia, lecz także chronią je przed pożarem. Te ostatnie służą do ochrony nośników danych oraz papieru, charakteryzują się one różną ognioodpornością. Stopień odporności sejfów na wysokie temperatury zależy od ich przeznaczenia. Sejfy 177 stopni.

Certyfikaty ognioodporności - sejfy ognioodporne 

Poziom odporności ogniowej sejfów jest określany na podstawie następujących rodzajów certyfikatów:

• EN 15659 – ten certyfikat posiadają „sejfy odporne na nieduży pożar” najczęściej używane do przechowywania papieru. Należą one do 2 klas odporności ogniowej: odpowiednie do przechowywania papieru. Wyróżniamy 2 klasy odporności ogniowej: LFS 30 P (ochrona przez 30 min) oraz LFS 60 P (ochrona przez 60 min).

• EN 1047 – 1 – tak oznaczana jest „niezawodna odporność ogniowa” sejfów do ochrony papieru, płyt oraz nośników danych). Sejfy te należą do klas bezpieczeństwa: S 60 (ochrona przez 60 min) oraz S 120 (ochrona przez 120 min). Na oznaczenie typów przechowywanych przedmiotów są stosowane następujące skróty: P – ochrona dla papieru (np. S 60 P), D – ochrona dla nośników danych (np. S 60 D), DIS – ochrona dla dyskietek: (np. S 60 DIS). S 60 P/DIS – ochrona przeciwogniowa dla papieru i płyt zgodnie z normą (ochrona przez 60 min).

• NT FIRE 017 – ten szwedzki certyfikat posiadają przechowalnie przeciwogniowe do przechowywania papieru, płyt oraz nośników danych. W ten sposób certyfikowane sejfy należą do następujących klas: 60 (ochrona przez 60 min), 90 (ochrona przez 90 min) oraz 120 (ochrona przez 120 min). Przechowywane w nich są takie przedmioty, jak papier - Paper (np. NT FIRE 017 - 60 Paper), nośniki danych (np. NT FIRE 017 – 60 Data), dyskietki – Diskette.

Istnieje jeszcze wiele innych wytycznych, według których certyfikowane są sejfy w różnych krajach. Powyżej wymieniliśmy certyfikaty zgodne z normą europejską, które posiada większość z najlepszych sejfów. Dzięki nim łatwo można porównywać ze sobą poszczególne modele sejfów i dokonać najlepszego wyboru według indywidualnych potrzeb.